Mức phạt khi bị mất hóa đơn giá trị gia tăng

Mức phạt mất hóa đơn giá trị gia tăng khá đa dạng tùy theo mức độ vi phạm. Dưới đây là mức phạt mất hóa đơn giá trị gia tăng:

Mất hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, VAT) đầu ra – đầu vào bị phạt bao nhiêu. Đây là câu hỏi của nhiều bạn kế toán và Doanh nghiệp. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chia sẻ mức phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 02/03/2014).

1. Nếu mất hóa đơn mà chưa làm thông báo phát hành:

Không xử phạt: Nếu khai báo trong vòng 5 ngày.

Phạt cảnh cáo: Nếu khai báo từ 6 – 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt ở mức tối thiểu.

Phạt tiền từ 6.000.000 – 18.000.000đ: Nếu khai báo sau 10 ngày.

2. Nếu làm mất hóa đơn đi mua của cơ quan thuế:

Không xử phạt: Nếu làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với thuế trong vòng 5 ngày.

Phạt cảnh cáo: Nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt 6.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng: Nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10.

3. Nếu mất hóa đơn GTGT đầu ra:

Phạt cảnh cáo: Nếu làm mất các liên hóa đã lập sai và đã xóa bỏ (và đã xuất hóa đơn khác thay thế)

Phạt tiền từ: 10.000.000 – 20.000.000đ:

– Làm mất liên 2 (liên giao cho khách hàng) nhưng KH chưa nhận được (dù hóa đơn đó đã lập hay chưa lập).

– Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên.

Chú ý: Kể từ ngày 1/8/2016 theo Nghị định 49 sửa đổi, bổ sung:

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

– Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền”.

Phạt tiền từ 20.000.000 – 50.000.000: Khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

4. Hóa đơn đầu vào:

Phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000đ: Nếu người mua làm mất hóa đơn liên 2 (đầu vào).

Chú ý: Kể từ ngày 1/8/2016 theo Nghị định 49 sửa đổi, bổ sung:

“1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền”.

Chú ý: Nếu cùng 1 thời điểm bạn thông báo mất nhiều số hóa đơn nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định DN bạn gộp nhiều lần mất hóa đơn thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.

– Đây là mức phạt theo lần làm báo cáo nhé.

+ Nếu mất hóa đơn có liên quan đến bên thứ ba thì xử phạt bên đi thuê.

VD: Bên thứ ba do bên bán thuê thì xử phạt bên bán.

Dịch vụ đào tạo kế toán chuyên sâu, tập trung vào thực hành và chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm thực tế. Giáo viên là các chuyên gia kế toán, kiểm toán đi làm lâu năm, giàu kinh nghiệm, đang làm việc tại các Doanh nghiệp lớn. Với phương pháp đào tạo chú trọng thực hành, cầm tay chỉ việc, giới hạn số lượng Học viên trong 1 lớp. Chúng tôi cam kết sau khóa học kế toán tổng hợp, Học viên có thể đi làm được ngay!

Với nỗi trăn trở làm sao để giúp các bạn có thể vững vàng nghiệp vụ, tự tin đứng trước nhà tuyển dụng để có nhiều cơ hội việc làm việc mới, chúng tôi đã thành lập lớp học kế toán tổng hợp tại MAC. Dịch vụ đào tạo chuyên sâu, tập trung vào thực hành và chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm kế toán thực tế. Giáo viên là các chuyên gia kế toán, kiểm toán nhiều năm kinh nghiệm, và đang làm việc tại các Doanh nghiệp lớn. Với phương pháp đào tạo chú trọng thực hành (trên 60%), cầm tay chỉ việc, khống chế số lượng Học viên trên 1 lớp, đảm bảo Học viên học xong có thể đi làm được ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *