Tài sản cá nhân không hóa đơn có trích khấu hao không?

Tài sản cá nhân không có hóa đơn sẽ tính toán khấu hao như thế nào? Liệu tài sản này có phải khấu hao hay không? Cùng học kế toán tổng hợp tại Mac tìm lời giải cho vấn đề này.

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 3 quy định về đối tượng không phải kê khai, nộp thuế GTGT như sau:

3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.

Ví dụ 16: Ông A là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho ông B với giá là 600 triệu đồng thì ông A không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được.”

Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 13, Khoản 1 quy định như sau:

“Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”

Căn cứ theo quy định trên thì:

– Cá nhân bán tài sản là ô tô của mình thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được.

– Cơ quan thuế không cấp hóa đơn cho đối tượng thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, cá nhân bán tài sản không được cơ quan thuế cấp hóa đơn do thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế GTGT. Doanh nghiệp khi mua tài sản của cá nhân đó làm thế nào để được tính vào chi phí của doanh nghiệp?

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điểm 2.2, Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 6 quy định như sau:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

……

b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

……

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

……

– Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

……

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Kết luận: Để chi phí khấu hao xe ô tô của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp cần phải có những chứng từ sau:

– Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mẫu số 01-TNDN ban hành theo Thông tư 78/2014/TT-BTC. Doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hóa đơn.

– Chứng từ thanh toán cho người bán, doanh nghiệp có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng.

– Hợp đồng mua bán xe ô tô.

– Biên bản bàn giao xe ô tô.

– Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu sang tên công ty.

Dịch vụ đào tạo kế toán chuyên sâu, tập trung vào thực hành và chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm thực tế. Giáo viên là các chuyên gia kế toán, kiểm toán đi làm lâu năm, giàu kinh nghiệm, đang làm việc tại các Doanh nghiệp lớn. Với phương pháp đào tạo chú trọng thực hành, cầm tay chỉ việc, giới hạn số lượng Học viên trong 1 lớp. Chúng tôi cam kết sau lớp học kế toán tổng hợp, Học viên có thể đi làm được ngay!

Với nỗi trăn trở làm sao để giúp các bạn có thể vững vàng nghiệp vụ, tự tin đứng trước nhà tuyển dụng để có nhiều cơ hội việc làm việc mới, chúng tôi đã thành lập lớp học kế toán tổng hợp tại MAC. Dịch vụ đào tạo chuyên sâu, tập trung vào thực hành và chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm kế toán thực tế. Giáo viên là các chuyên gia kế toán, kiểm toán nhiều năm kinh nghiệm, và đang làm việc tại các Doanh nghiệp lớn. Với phương pháp đào tạo chú trọng thực hành (trên 60%), cầm tay chỉ việc, khống chế số lượng Học viên trên 1 lớp, đảm bảo Học viên học xong có thể đi làm được ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *