Nhiệm vụ cơ bản của kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là một trong những ngành cơ bản trong lĩnh vực tài chính. Khóa học kế toán thực hành Mac xin chia sẻ với học viên nhiệm vụ cơ bản của kế toán bán hàng:

Công việc cụ thể của một kế toán bán hàng:

• Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty
– Làm báo giá, hợp đồng.
• Làm thẻ Vip khách hàng (nếu có)
– Tư vấn, chăm sóc khách hàng.
– Đốc phúc công nợ
– Cập nhật giá cả, sản phẩm mới.
– Quản lý thông tin khách hàng. Sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty
Hàng ngày kế toán bán hàng phải:
+ Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán
+ Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho TP Kế toán.
+ Hỗ trợ Kế toán tổng hợp
+ Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ
+ Theo dõi, tính chiết khấu cho Khách hàng
+ Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần
• Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.
– Công việc cuối ngày:
+ Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày
+ Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.
Trên đây là những công việc mô tả, còn công việc cụ thể sẽ phải phụ thuộc vào cách thức làm việc của từng công ty, doanh nghiệp.
Dịch vụ đào tạo kế toán chuyên sâu, tập trung vào thực hành và chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm thực tế. Giáo viên là các chuyên gia kế toán, kiểm toán đi làm lâu năm, giàu kinh nghiệm, đang làm việc tại các Doanh nghiệp lớn. Với phương pháp đào tạo chú trọng thực hành, cầm tay chỉ việc, giới hạn số lượng Học viên trong 1 lớp. Chúng tôi cam kết sau khóa học kế toán thực hành, Học viên có thể đi làm được ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *