Nghề kế toán tổng hợp có tương lai không?

Kế toán tổng hợp giống như tên goi của nó, phải đảm đương rất nhiều công việc. Hiện kế toán tổng hợp đang là nghề hot nhất trong xã hội hiện đại.

Kế toán tổng hợp là một quá trình trải nghiệm qua các bước của kế toán phần hành. Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm phối hợp số liệu của các bộ phận để lập ra báo cáo tài chính. Nếu vào làm ngay kế toán tổng hợp mà hoàn toàn chưa có kinh nghiệm về kế toán chi tiết thì bạn sẽ không thể làm được gì. Kế toán tổng hợp chỉ làm việc dưới quyền kế toán trưởng, do đó các việc: hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra kiểm soát, điều chỉnh chứng từ là điều không thể thiếu. Để được làm việc vào vị trí này, người kế toán cần có sự hiểu biết bao quát toàn bộ quy trình kế toán của doanh nghiệp, sự am hiểu các quy định về báo cáo tài chính và thuế cả khả năng phối hợp công việc các nhân viên trong bộ phận kế toán.

Kế toán tổng hợp chia ra các nhóm:

•           Kế toán thanh toán: thu chi, tạm ứng, vật tư

•           Kế toán lương&bảo hiểm: lương, bảo hiểm

•           Kế toán thuế: mỗi loại thuế là 1 kế toán đảm trách

•           Kế toán tổng hợp: công nợ, ngân hàng, doanh thu

Để có thể làm tốt kế toán tổng hợp, bạn nên hoc Kế toán tổng hợp chi tiết và làm qua kế toán chi tiêt. Nhưng nếu bạn chọn kế toán tổng hợp trước thì bạn phải nỗ lực rất nhiều và làm việc với tần suất nhiều. Song song với công việc kế toán tổng hợp mà bạn đang đảm trách hàng ngày, bổ sung kiến thức về nghiệp vụ các phần hành chi tiết thật nhanh. Điều này đòi hỏi bạn phải khéo léo để kế toán viên của bạn không nhận ra điều đó.

Cho dù, bạn đang bắt đầu học kế toán hay đã là một kế toán viên thì bạn hãy đi từ kế toán các phần hành trước rồi mới đến kế toán tổng hợp nhé! Hãy trang bị cho riêng mình những kinh nghiệm thực tế, một nền tảng kiến thức vững chắc, những kỹ năng chuyên nghiệp, đồng thời bạn cũng nên thường xuyên cập nhật những quy định mới trong nghề để sự nghiệp của bạn có thể tiến nhanh, tiến xa trong tương lai. Trường hợp bạn muốn rút ngắn quá giai đoạn đến với thành công, bạn vẫn có thể theo học các lớp Kế toán tổng hợp thực hành để bạn rút ngắn giai đoạn của kế toán viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *