Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2016 | Kế toán MAC

mau-hop-dong-lao-dong-moi-nhat-nam-2016-ke-toan-mac

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2016 xây dựng theo quy định – hướng dẫn tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, Nghị định 05/2015/NĐ-CP và bộ luật lao động 2012.

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2016

Trun tâm Đào tạo Kế toán thực hành MAC xây dựng để các bạn tham khảo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

Hà Nội, ngày …  tháng ... năm 2016

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: …/HĐLĐ-…)

Chúng tôi, một bên là: ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi:

Ông: …………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………

Số CMTND: ……………… cấp ngày ……………………….. tại……………………………

Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………….

Và một bên là:

Ông: …………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………

Số CMTND: ……………… cấp ngày ……………………….. tại……………………………

Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………….

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:

­ Chức vụ: Nhân viên kế toán

Công việc phải làm: Làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế… và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

2) Địa điểm làm việc của người lao động: Tại trụ sở của công ty: ………………………………………………………….

3) Phương tiện đi lại làm việc: cá nhân tự túc.

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:

– Loại hợp đồng lao động: 24 tháng

– Bắt đầu từ ngày … tháng …. năm ……. đến hết ngày … tháng … năm ……

Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 

1) Thời giờ làm việc:

–       Trong ngày: 8h/ngày – Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 1h30 đến 17h30

–       Trong tuần: 6 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 7

2) Thời gian nghỉ:

– Nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

– Mức lương chính: 3.800.000 đồng/tháng

– Phụ cấp:

+ Ăn trưa: 680.000 đồng/tháng

+ Điện thoại: 500.000 đồng/tháng

+ Xăng xe: 300.000 đồng/tháng

– Hỗ trợ:

+ Nhà ở: 1.000.000 đồng/tháng

– Tiền thưởng lễ, tết: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.

– Hình thức trả lương: theo thời gian

– Được trả lương vào ngày cuối tháng.

– Chế độ nâng lương: 1 năm 1 lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động.

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức tham đóng và tỷ lệ đóng.

– Cách khoản bổ sung, phúc lợi khác: Hàng năm người lao động được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật theo quy định của công ty.

2. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động….

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

  • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. ­
  • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn:

  • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc) ­
  • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 6: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày… … tháng… … năm ……. . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày … tháng … năm …..

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên

Giải thích hợp đồng:

Phần quan trọng nhất trên hợp đồng là phần quyền lợi của người lao động tức là xác định mức thu nhập gồm có những khoản gì và được hưởng bao nhiêu?

Kế toán MAC xin được giải thích phần quyền lợi để các bạn dễ dàng áp dụng với các hợp đồng khác tại công ty mình:

Mục “Lương chính” được xác định theo QĐ tại mức lương tối thiểu vùng 2016. Đối tượng chưa qua đào tạo thấp nhất là 3.500.000 (dành cho các lao động như lao công quét rọn, bảo vệ…)

Người đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên như đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học thì mục lương chính này phải để thấp nhấp là 3.745.000 (Thêm 7% của 3.500.000)

Đó là mức thấp nhất Người lao động nhận được để các bạn thể hiện vào cột lương chính. Còn để cao bao nhiêu thì cái này phải “cân” với Bảo hiểm bắt buộc (BHBB). Vì những lao động ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên phải tham gia BHBB trên lương này và một số khoản phụ cấp như: trách nhiệm, năng lực, chức danh, thâm niên…

– Mục phụ cấp: tùy vào đặc thù của từng công ty sẽ có “tên gọi” của các khoản phụ cấp khác nhau.

Nhưng lưu ý rằng: Các bạn muốn đóng BHXH ở mức thấp thì chúng ta sẽ thể hiện tiền lương chính và các khoản phụ cấp phải cộng vào để đóng BHBB thấp thôi. Còn lại chúng ta sẽ cho vào các khoản phụ cấp khác không phải đóng BHXH.

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *