Kế toán xuất nhập khẩu: công việc và nhiệm vụ cơ bản

Kế toán xuất nhập khẩu có nhiệm vụ và công việc khác với những kế toán chuyên nghành khác như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Công việc của kế toán xuất nhập khẩu

– Làm thủ tục hồ sơ kê khai Hải quan, các chứng từ xuất nhập khẩu, kiểm kê hàng hóa

– Kiểm tra chứng từ xuất nhập khẩu, làm chứng từ thông quan

– Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trong ngày thường xuyên và liên tục

– Giao dịch ngân hàng

– Tiến hành làm thủ tục mở L/C, hay thanh toán T/T cho hàng hóa xuất nhập khẩu khi phát sinh

Kế toán xuất nhập khẩu xử lý các chứng từ bất hợp pháp, làm thủ tục chứng từ khi xuất khẩu hàng để giao cho ngân hàng nhờ thu hộ tiền.

– Nộp thuế xuất nhập khẩu và giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước

– Tiến hành hạch toán và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ và hạch toán vào sổ kế toán và phần mềm.

Nhiệm vụ của kế toán xuất nhập khẩu

– Thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu

– Kiểm tra và đảm bảo an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu

– Hạch toán chi tiết nghiệp vụ hàng hóa, thanh toán ngoại thương phù hợp với đặc điểm kinh của doanh nghiệp.

– Kiểm tra và giám sát thủ tục thanh toán, tình hình tiêu thụ hàng hóa.

– Xác định chi phí, đầy đủ hàng xuất nhập khẩu.

– Kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu tài chính phục vụ cho công tác lập kế hoạch, theo dõi và thực hiện lập kế hoạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *