Hướng dẫn chi tiết cách nộp bảo hiểm điện tử

huong-dan-chi-tiet-cach-nop-bao-hiem-dien-tu

Kể từ ngày 17/11/2015, BHXH TP.Hà Nội sẽ không tiếp nhận hồ sơ giấy, đối với các hồ sơ giao dịch điện tử được tiếp tục thực hiện kê khai nộp điện tử. Bạn đã biết cách nộp bảo hiểm điện tử chưa

Trong nội dung bài chia sẻ hôm nay Trung tâm Đào tạo Kế toán thực hành MAC sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản nộp bảo hiểm điện tử:

Kể từ ngày 17/11/2015, BHXH TP.Hà Nội sẽ không tiếp nhận hồ sơ giấy, đối với các hồ sơ giao dịch điện tử được tiếp tục thực hiện kê khai nộp điện tử. Bạn đã biết cách nộp bảo hiểm điện tử chưa 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GIAO DỊCH BHXH ĐIỆN TỬ

  • Bước 1: Đăng ký tài khoản giao dịch BHXH điện tử để có tên đăng nhập và mật khẩu trên cổng thông tin điện tử
  • Bước 2: Tải và cài đặt phần mềm KBHXH trên http//:gddt.baohiemxahoi.gov.vn để tạo lập hồ sơ
  • Bước 3: Tạo lập hồ sơ cần nộp cơ quan BHXH trên phần mềm KBHXH, ký điện tử trên phần mềm và kết xuất ra file hồ sơ
  • Bước 4: Đăng nhập vào http//:gddt.baohiemxahoi.gov.vn với tài khoản và mật khẩu đã được cấp -> nộp hồ sơ đã kết xuất từ KBHXH lên cổng thông tin điện tử
  • Bước 5: Sau khi nộp hồ sơ thành công bạn kiểm tra email thường xuyên để nhận thông báo; giấy hẹn và kết quả do cơ quan BHXH trả về và cập nhật vào phần mềm KBHXH

Hiện nay, các đơn vị có thể sử dụng giao dịch điện tử bằng hai hình thức

  1. Đơn vị đã đăng ký giao dịch điện tử trực tiếp trên cổng thông tin điện tử http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn
  2. Đơn vị đang giao dịch điện tử thông qua các nhà cung cấp dịch vụ I-Van thì vẫn tiếp tục sử dụng các dịch vụ I-Van để kê khai và nộp hồ sơ điện tử (hiện nay có 6 nhà cung cấp dịch vụ I-Van: VNPT, TS24, Thái Sơn, EFY Việt Nam, BKAV, Viettel).

Các đơn vị chưa thực hiện giao dịch điện tử, đề nghị tiến hành đăng ký giao dịch BHXH điện tử bằng một trong hai hình thức trên để thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

 Chi tiết tại bước 1 như sau : 

1. Đăng ký tài khoản giao dịch BHXH điện tử (đối với đơn vị bạn có sử dụng chữ ký số để đăng ký tài khoản đăng nhập trên cổng thông tin điện tử http//:gddt.baohiemxahoi.gov.vn , chữ ký số dùng để khai thuế)
Trường hợp này sau khi đăng ký thành công các bạn có thể sử dụng tài khoản và giao dịch ngay mà không cần xác nhận. Khi nộp hồ sơ qua cổng điện tử được xác nhận hệ thống sẽ trả kết quả về điạ chỉ email và sau đó gửi kết quả qua đường bưu điện cho bạn.

2. Đăng ký tài khoản giao dịch BHXH điện tử (đối với các đơn vị không sử dụng chữ ký số để đăng ký tài khoản đăng nhập trên cổng thông tin điện tử http//:gddt.baohiemxahoi.gov.vn)
Trường hợp này sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ xác nhận yêu cầu mã xác nhận đăng ký tài khoản qua địa chỉ email. Khi nộp hồ sơ qua cổng điện tử được xác nhận hệ thống sẽ trả kết quả về điạ chỉ email và sau đó gửi kết quả qua đường bưu điện cho bạn.

=>  Hai trường hợp này đều giúp các bạn lấy được tài khoản đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử http//:gddt.baohiemxahoi.gov.vn để nộp hồ sơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *