31
Tháng Mười Hai
Lớp KTM13: Kế toán máy (Misa, Fast, Excel)
6:00 Chiều - 8:00 Chiều
P503 nhà N06, Tập thể Đại học Công đoàn ngõ 167 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC
Chưa từng biết về các phần mềm kế toán hoặc ít được thực hành trên phần mềm;

28
Tháng Hai
Lớp KTXL4: Kế toán xây lắp và bất động sản
6:00 Chiều - 8:00 Chiều
P503 nhà N06, Tập thể Đại học Công đoàn ngõ 167 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

Nội dung khóa học

Phần 1.1 Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
Phần 1.2 Cách đọc hiểu tờ khai hải quan

28
Tháng Hai
Lớp KTTH17: Kế toán tổng hợp (Tháng 11)
6:00 Chiều - 8:00 Chiều
Số 232B ngõ 1 Đại học Hà Nội - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Mục tiêu khóa học
Kết thúc khóa học, Học viên sẽ:

Tự tay hoàn thiện Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế tại...

12
Tháng Hai
Lớp KTTH16: Kế toán tổng hợp (Thứ 7, CN)
8:30 Sáng - 10:30 Sáng
P503 nhà Nơ 6 Tập thể Đại học Công Đoàn, ngõ 167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

Mục tiêu khóa học
Kết thúc khóa học, Học viên sẽ:

Tự tay hoàn thiện Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế tại...

15
Tháng Một
Lớp KTT12: Kế toán thuế
6:00 Chiều - 8:00 Chiều
P503 nhà N06, Tập thể Đại học Công đoàn ngõ 167 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC
– Sinh viên đã hoặc đang theo học chuyên ngành tài chính kế toán;
– Kế toán...

31
Tháng Mười Hai
Lớp KTTH16: Kế toán tổng hợp
2:30 Chiều - 4:30 Chiều
P503 Nhà Nơ 6, Tập thể Đại học Công đoàn, ngõ 167 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

Mục tiêu khóa học
Kết thúc khóa học, Học viên sẽ:

Tự tay hoàn thiện Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế tại...

31
Tháng Mười Hai
Lớp KTTH15: Kế toán tổng hợp
6:00 Chiều - 8:00 Sáng
P503 Nhà Nơ 6, Tập thể Đại học Công đoàn, ngõ 167 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

Mục tiêu khóa học
Kết thúc khóa học, Học viên sẽ:

Tự tay hoàn thiện Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế tại...

09
Tháng Mười Hai
Lớp KTT11: Kế toán thuế
6:00 Chiều - 8:00 Chiều
P503 Nhà Nơ 6, Tập thể Đại học Công đoàn, ngõ 167 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC
– Sinh viên đã hoặc đang theo học chuyên ngành tài chính kế toán;
– Kế toán...

11
Tháng Mười Một
Lớp KTTH14: Kế toán tổng hợp
6:00 Chiều - 8:00 Chiều
Số 22 ngõ 1 Đại học Hà Nội – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC
– Chưa từng tiếp xúc với công việc kế toán; chưa hiểu căn bản, chưa học ngành...