31
Tháng Mười Hai
Lớp KTTH15: Kế toán tổng hợp
6:00 Chiều - 8:00 Sáng
P503 Nhà Nơ 6, Tập thể Đại học Công đoàn, ngõ 167 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

Mục tiêu khóa học
Kết thúc khóa học, Học viên sẽ:

Tự tay hoàn thiện Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế tại...

31
Tháng Mười Hai
Lớp KTTH16: Kế toán tổng hợp
2:30 Chiều - 4:30 Chiều
P503 Nhà Nơ 6, Tập thể Đại học Công đoàn, ngõ 167 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

Mục tiêu khóa học
Kết thúc khóa học, Học viên sẽ:

Tự tay hoàn thiện Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế tại...

12
Tháng Hai
Lớp KTTH16: Kế toán tổng hợp (Thứ 7, CN)
8:30 Sáng - 10:30 Sáng
P503 nhà Nơ 6 Tập thể Đại học Công Đoàn, ngõ 167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

Mục tiêu khóa học
Kết thúc khóa học, Học viên sẽ:

Tự tay hoàn thiện Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế tại...

28
Tháng Hai
Lớp KTTH17: Kế toán tổng hợp (Tháng 11)
6:00 Chiều - 8:00 Chiều
Số 232B ngõ 1 Đại học Hà Nội - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Mục tiêu khóa học
Kết thúc khóa học, Học viên sẽ:

Tự tay hoàn thiện Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế tại...

31
Tháng Mười Hai
Lớp KTM13: Kế toán máy (Misa, Fast, Excel)
6:00 Chiều - 8:00 Chiều
P503 nhà N06, Tập thể Đại học Công đoàn ngõ 167 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC
Chưa từng biết về các phần mềm kế toán hoặc ít được thực hành trên phần mềm;

22
Tháng Mười Hai
Lớp KTXL4: Kế toán xây lắp và bất động sản
6:00 Chiều - 8:00 Chiều
P503 nhà N06, Tập thể Đại học Công đoàn ngõ 167 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

Nội dung khóa học

Phần 1.1 Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
Phần 1.2 Cách đọc hiểu tờ khai hải quan

15
Tháng Mười Hai
Lớp KTT12: Kế toán thuế
6:00 Chiều - 8:00 Chiều
P503 nhà N06, Tập thể Đại học Công đoàn ngõ 167 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC
– Sinh viên đã hoặc đang theo học chuyên ngành tài chính kế toán;
– Kế toán...

09
Tháng Mười Hai
Lớp KTT11: Kế toán thuế
6:00 Chiều - 8:00 Chiều
P503 Nhà Nơ 6, Tập thể Đại học Công đoàn, ngõ 167 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC
– Sinh viên đã hoặc đang theo học chuyên ngành tài chính kế toán;
– Kế toán...

11
Tháng Mười Một
Lớp KTTH14: Kế toán tổng hợp
6:00 Chiều - 8:00 Chiều
Số 22 ngõ 1 Đại học Hà Nội – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC
– Chưa từng tiếp xúc với công việc kế toán; chưa hiểu căn bản, chưa học ngành...